Components d’Accés a Dades

Implementació de components d’accés a dades i empaquetament d’aquests.

Cicles: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Mòdul: Accés a Dades

Unitat Formativa 4: Components d’Accés a Dades

Nucli Formatiu 1: Components d’Accés a Dades

Curs: 11/12

Impartida a: Institut Thos i Codina (Mataró)