Introducció a les BDOR

Introducció al concepte de base de dades objecte-relacional: tipus, mètodes, restriccions i manipulació de dades.

Cicles: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, Desenvolupament d’Aplicacions Web

Mòdul: Bases de Dades

Unitat Formativa 4: Bases de Dades Objecte-Relacionals

Nucli Formatiu 2: Introducció a les BDOR

Curs: 11/12

Impartida a: Institut Thos i Codina (Mataró)