Introducció Oracle XE 10g

Bases de dades relacionals amb Oracle XE 10g.

Cicles: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, Desenvolupament d’Aplicacions Web

Mòdul: Bases de Dades

Unitat Formativa 4: Bases de Dades Objecte-Relacionals

Nucli Formatiu 1: Introducció Oracle XE 10g

Curs: 11/12

Impartida a: Institut Thos i Codina (Mataró)