ORM: Mapatge Objecte-Relacional

Mapatge objecte-relacional de bases de dades MySQL, utilitzant Eclipse i EclipseLink.

Cicles: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Mòdul: Accés a Dades

Unitat Formativa 2: Persistència en BDR-BDOR-BDOO

Nucli Formatiu 1: ORM: Mapatge Objecte-Relacional

Curs: 11/12

Impartida a: Institut Thos i Codina (Mataró)