Persistència en BBDD Orientades a Objectes

Treball amb la base de dades orientada a objectes db4o.

Cicles: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Mòdul: Accés a Dades

Unitat Formativa 2: Persistència en BDR-BDOR-BDOO

Nucli Formatiu 2: Persistència en BBDD Orientades a Objectes

Curs: 11/12

Impartida a: Institut Thos i Codina (Mataró)