Persistència en BD Natives XML

Persistència de col·leccions i documents en la base de dades eXistDB.

Cicles: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Mòdul: Accés a Dades

Unitat Formativa 3: Persistència en BD Natives XML

Nucli Formatiu 1: Persistència en BD Natives XML

Curs: 11/12

Impartida a: Institut Thos i Codina (Mataró)