Persistència en Fitxers XML

Introducció a la gestió de fitxers, XML, parsing amb DOM.

Cicles: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Mòdul: Accés a Dades

Unitat Formativa 1: Persistència en Fitxers

Nucli Formatiu 1: Persistència en Fitxers XML

Curs: 11/12

Impartida a: Institut Thos i Codina (Mataró)