Relacions entre Objectes

Mètodes de comparació. Inclusió d’objectes i utilització de referències.

Cicles: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, Desenvolupament d’Aplicacions Web

Mòdul: Bases de Dades

Unitat Formativa 4: Bases de Dades Objecte-Relacionals

Nucli Formatiu 3: Relacions entre Objectes

Curs: 11/12

Impartida a: Institut Thos i Codina (Mataró)