Vinculació de Fitxers XML

Generació de classes a partir de l’esquema, conversió de dades des de i a XML i treball amb objectes autogenerats.

Cicles: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Mòdul: Accés a Dades

Unitat Formativa 1: Persistència en Fitxers

Nucli Formatiu 2: Vinculació de Fitxers XML

Curs: 11/12

Impartida a: Institut Thos i Codina (Mataró)