Aplicacions Web

Mòdul del segon curs del cicle de Sistemes Microinformàtics i Xarxes en què es fa una presentació de les aplicacions web a nivell general i es treballa amb diversos gestors de continguts (CMS) per a fitxers, blocs, wikis, educació, e-commerce i d’àmbit general. Es fa, també, una introducció a la programació en HTML5 i CSS3.

El mòdul s’estructura en les cinc unitats formatives.

Unitat Formativa 1: Ofimàtica i Eines Web
Unitat Formativa 4: Portals Web d'Aprenentatge