Gestors d’Arxius Web

Instal·lació del servidor web XAMPP i dels gestors d’arxius web OwnCloud i Pydio.

Cicle: Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Mòdul: Aplicacions Web

Unitat Formativa 2: Gestors d’Arxius Web

Nucli Formatiu 2: Gestors d’Arxius Web

Cursos: 08/09, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18

Impartida a: Institut Carles Vallbona (Granollers), Institut Thos i Codina (Mataró)