Estructures de Dades Dinàmiques

Mòdul comú del primer curs dels cicles formatius de la família d’Informàtica i Comunicacions (Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Desenvolupament d’Aplicacions Web i Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma) del segon curs del cicle formatiu de grau superior d’Administració de Sistemes Informàtics (extingit) en què es parteix d’uns conceptes bàsics de programació, repassant alguns dels conceptes més importants tractats al primer curs, per a acabar aprofundint en la implementació d’estructures dinàmiques mitjançant la utilització de memòria dinàmica.

L’assignatura s’estructura en les tres unitats didàctiques presentades a continuació.

Unitat Didàctica 3: Recursivitat