Recursivitat

Recursivitat directa, recursivitat indirecta i codificació de programes amb tècniques recursives.

Cicle: Administració de Sistemes Informàtics (extingit)

Mòdul: Estructures de Dades Dinàmiques

Unitat Didàctica 3: Recursivitat

Nucli d’Activitat 1: Recursivitat

Cursos: 08/09, 09/10

Impartida a: Institut Carles Vallbona (Granollers)