Moodle – Formació per a Professorat

Formació de l’entorn d’aprenentatge en línia Moodle per al professorat de l’Institut Carles Vallbona de Granollers.

La formació es va estructurar en 4 sessions presencials i una no presencial, corresponents als blocs següents.

Sessió 1: Contextualització del Curs i Introducció a Moodle
Sessió 2: Creació de Cursos i Administració d'Usuaris
Sessió 3: Creació de Materials per als Cursos
Sessió 4: Funcionalitats Avançades
Sessió 5: Preparació d'un Curs Real dins de l'Aula Virtual del Centre