Seguretat Informàtica

Mòdul del segon curs del cicle de Sistemes Microinformàtics i Xarxes en què es treballa la seguretat activa i passiva, la realització de còpies de seguretat i la seguretat en xarxa, així com els aspectes relacionats amb la legislació en aquest àmbit.

El mòdul s’estructura en les cinc unitats formatives, de les quals se’n va impartir una.

Unitat Formativa 5: Tallafocs i Monitoratge de Xarxes