Mòdul de Síntesi

Mòdul del segon curs del cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes que engloba els continguts tractats al llarg del cicle en un projecte. El material presentat representa els continguts teòrics tractats al llarg del primer trimestre i que estableixen les bases d’un projecte informàtic des del punt de vista d’un alumne de grau mitjà.

L’assignatura s’estructura en una única unitat que conté sis nuclis formatius.

Nucli Formatiu 1: La Idea de Projecte
Nucli Formatiu 2: Definició del Projecte
Nucli Formatiu 3: Planificació i Pressupost
Nucli Formatiu 4: Proposta del Projecte
Nucli Formatiu 5: Seguiment del Projecte
Nucli Formatiu 6: Avaluació i Tancament del Projecte
Altres Materials (Projectes Anteriors)