Sistemes Operatius

Mòdul comú del primer curs dels cicles formatius de la família d’Informàtica i Comunicacions (Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Desenvolupament d’Aplicacions Web i Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma) en què es presenten els principals sistemes operatius propietaris i lliures, treballant sobre els fonaments d’aquests.

El mòdul s’estructura en les tres unitats formatives presentades a continuació.

Unitat Formativa 3: Implantació de Programari Específic
Materials Elaborats per a l'Institut Obert de Catalunya