Administració d’Usuaris i Grups

Creació, modificació i eliminació d’usuaris i grups. Comunicació entre usuaris.

Cicles: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Desenvolupament d’Aplicacions Web, Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Mòdul: Sistemes Operatius

Unitat Formativa 1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic

Nucli Formatiu 8: Administració d’Usuaris i Grups

Cursos: 09/10, 10/11

Impartida a: Institut Carles Vallbona (Granollers)