El Sistema Operatiu

Composició. Funcions i objectius. Perspectiva històrica. Tipus. Serveis.

Cicles: Administració de Sistemes Informàtics, Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques (extingits)

Crèdit: Sistemes Operatius

Unitat Didàctica 2: Sistemes Operatius

Nucli d’Activitat 1: El Sistema Operatiu

Curs: 09/10

Impartida a: Institut Carles Vallbona (Granollers)