Entrada i Sortida

Mecanismes de gestió de l’entrada i sortida.

Cicles: Administració de Sistemes Informàtics, Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques (extingits)

Mòdul: Sistemes Operatius

Unitat Didàctica 7: Entrada i Sortida

Nucli d’Activitat 1: Gestió de Memòria (2a part)

Curs: 09/10

Impartida a: Institut Carles Vallbona (Granollers)