Fonaments de Maquinari

Placa base, connectivitat, BIOS, xipset, processador, dispositius d’emmagatzematge i perifèrics.

Cicles: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Desenvolupament d’Aplicacions Web, Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Mòdul: Sistemes Operatius

Unitat Formativa 1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic

Nucli Formatiu 2: Fonaments de Maquinari

Cursos: 09/10, 10/11

Impartida a: Institut Carles Vallbona (Granollers)