Gestió de Memòria (1a part)

Jerarquia de memòria, reubicació de dades i gestors de memòria.

Cicles: Administració de Sistemes Informàtics, Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques (extingits)

Mòdul: Sistemes Operatius

Unitat Didàctica 6: Gestió de Memòria

Nucli d’Activitat 1: Gestió de Memòria (1a part)

Curs: 09/10

Impartida a: Institut Carles Vallbona (Granollers)