Gestió de Memòria (2a part)

Jerarquia de memòria, propietats dels programes, funcionament de la memòria caché, mesures de rendiment, emplaçament, substitució i polítiques d’escriptura; aspectes de programació.

Cicles: Administració de Sistemes Informàtics, Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques (extingits)

Mòdul: Sistemes Operatius

Unitat Didàctica 6: Gestió de Memòria

Nucli d’Activitat 1: Gestió de Memòria (2a part)

Curs: 09/10

Impartida a: Institut Carles Vallbona (Granollers)