Planificació del Processador

Organització de les tasques del processador.

Cicles: Administració de Sistemes Informàtics, Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques (extingits)

Mòdul: Sistemes Operatius

Unitat Didàctica 3: Gestió de Processos

Nucli d’Activitat 2: Planificació del Processador

Curs: 09/10

Impartida a: Institut Carles Vallbona (Granollers)