Preparació del Test LPIC – UF1

Preparació per al certipicat LPIC-1.

Cicles: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Desenvolupament d’Aplicacions Web, Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Mòdul: Sistemes Operatius

Unitat Formativa 1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic

Cursos: 09/10, 10/11

Impartida a: Institut Carles Vallbona (Granollers)