Programes i Processos

Descripció de processos i estats d’aquests. Transicions entre estats.

Cicles: Administració de Sistemes Informàtics, Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques (extingits)

Mòdul: Sistemes Operatius

Unitat Didàctica 3: Gestió de Processos

Nucli d’Activitat 1: Programes i Processos

Curs: 09/10

Impartida a: Institut Carles Vallbona (Granollers)