Representació i Codificació de la Informació

Magnituds informàtiques, representació i codificació de la informació.

Cicles: Administració de Sistemes Informàtics, Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques (extingits)

Mòdul: Sistemes Operatius

Unitat Didàctica 1: Sistemes Informàtics i Representació de la Informació

Nucli d’Activitat 3: Representació i Codificació de la Informació

Curs: 09/10

Impartida a: Institut Carles Vallbona (Granollers)