El Sistema Operatiu

Composició. Funcions i objectius. Tipus. Serveis. Introducció als sistemes operatius Unix i DOS.

Cicles: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Desenvolupament d’Aplicacions Web, Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Mòdul: Sistemes Operatius

Unitat Formativa 1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic

Nucli Formatiu 4: El Sistema Operatiu

Cursos: 09/10, 10/11

Impartida a: Institut Carles Vallbona (Granollers)