Sistemes Operatius en Xarxa

Presentació de l’arquitectura client-servidor a nivell de sistemes operatius. Windows Server i Ubuntu Server.

Cicles: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Desenvolupament d’Aplicacions Web, Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Mòdul: Sistemes Operatius

Unitat Formativa 2: Gestió de la Informació i de Recursos en una Xarxa

Nucli Formatiu 5: Sistemes Operatius en Xarxa

Cursos: 09/10, 10/11

Impartida a: Institut Carles Vallbona (Granollers)