Treball amb Fitxers

Propietat i permisos, marques de temps, compactació i compressió, enllaços forts i dèbils, indexació i cerca, quotes..

Cicles: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Desenvolupament d’Aplicacions Web, Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Mòdul: Sistemes Operatius

Unitat Formativa 2: Gestió de la Informació i de Recursos en una Xarxa

Nucli Formatiu 3: Treball amb Fitxers

Cursos: 09/10, 10/11

Impartida a: Institut Carles Vallbona (Granollers)